Reaksyong Stoichiometry PbS + Cu2S + HNO3 = Pb(NO3)2*Cu(NO3)2 + NO2 + S + H2O

Langkapan Koepisyent Molar na Masa Mga Mole (g/mol) Bigat (g)
Mga Reactant
PbS 2 239.265
Cu2S 1 159.157
HNO3 16 63.01284
Mga Produkto
Pb(NO3)2·Cu(NO3)2 2 518.7656
NO2 8 46.0055
S 3 32.065
H2O 8 18.01528

Instructions

To perform a stoichiometric calculation, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value. The remaining values will automatically be calculated.

  • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Ang mga Ionic charges ay hindi pa suportado at hindi papansinin.
  • Palitan ang mga hindi nababagong grupo sa mga langkapan upang maiwasan ang kalabuan. Halimbawa, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O ay hindi magiging balanse, pero ang XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O ay oo.
  • Langkapang estado [kagaya ng (s) (aq) o (g)] ay hindi kinakailangan.
  • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

How To Perform Stochiometric Calculations

Coming Soon!