Fe10O32Cl14Na20 Molar na Masa

Molekular na Bigat ng Fe10O32Cl14Na20

2026.5682 g/mol

Komposisyon ng Fe10O32Cl14Na20

Elemento Simbulo Atomikong Masa # ng mga Atom Porsyento ng Masa
Iron Fe 558.45 g/mol 10 27.5564%
Oxygen O 511.9808 g/mol 32 25.2634%
Chlorine Cl 496.342 g/mol 14 24.4917%
Sodium Na 459.7954 g/mol 20 22.6884%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Tagubilin

Ang programang ito ay tinutukoy ang molekular na masa ng isang sangkap. Ilagay ang molekular na pormula ng sangkap. Kakalkulahin nito ang kabuuang masa kasama ang komposisyong elemental at masa ng bawat elemento na nasa compound.

  • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

Paghahanap sa Molar na Masa

Basahin ang aming lathalain kung papaano kalkulahin ang molar na masa.

You can also ask for help in our forums.