Pangbalanse ng Kemikal na Ekwasyon Pb(CH3COO)2 + H2SO4 = PbSO4 + CH3COOH

Balanseng Kemikal na Ekwasyon

Pb(CH3COO)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2CH3COOH

Reaction Information

Mga Reactant
 • Pb(CH3COO)2
 • Hydrogen Sulfate (H2SO4)
  Sulfuric Acid
Mga Produkto
 • Lead(ii) Sulfate (PbSO4)
 • Acetic Acid (CH3COOH)
  Ethanoic Acid

Tagubilin

Upang mag-balanse ng isang kemikal na ekwasyon, maglagay ng ekwasyon ng isang kemikal na reaksyon at pindutin ang Balance button. Ang balanseng ekwasyon ay lalabas sa itaas.

 • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
 • Ang mga Ionic charges ay hindi pa suportado at hindi papansinin.
 • Palitan ang mga hindi nababagong grupo sa mga langkapan upang maiwasan ang kalabuan. Halimbawa, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O ay hindi magiging balanse, pero ang XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O ay oo.
 • Langkapang estado [kagaya ng (s) (aq) o (g)] ay hindi kinakailangan.
 • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

Papaano Mag-balanse ng mga Ekwasyon

Basahin ang aming artikulo patungkol sa kung papaano mag-balanse ng kemikal na mga ekwasyon o humingi ng tulong sa aming pag-uusap.

You can also ask for help in our forums.