Pangbalanse ng Kemikal na Ekwasyon KBr + H2SO4 + MnO2 = KHSO4 + MnSO4 + H2O + Br2

Balanseng Kemikal na Ekwasyon

2KBr + 3H2SO4 + MnO2 = 2KHSO4 + MnSO4 + 2H2O + Br2

Reaction Information

Mga Reactant
 • Potassium Bromide (KBr)
 • Hydrogen Sulfate (H2SO4)
  Sulfuric Acid
 • Manganese Dioxide (MnO2)
  Manganese(iv) Oxide (manganese Dioxide) Pyrolusite
Mga Produkto
 • Potassium Hydrogen Sulphate (KHSO4)
 • MnSO4
 • Water (H2O)
 • Bromine (Br2)

Tagubilin

Upang mag-balanse ng isang kemikal na ekwasyon, maglagay ng ekwasyon ng isang kemikal na reaksyon at pindutin ang Balance button. Ang balanseng ekwasyon ay lalabas sa itaas.

 • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
 • Ang mga Ionic charges ay hindi pa suportado at hindi papansinin.
 • Palitan ang mga hindi nababagong grupo sa mga langkapan upang maiwasan ang kalabuan. Halimbawa, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O ay hindi magiging balanse, pero ang XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O ay oo.
 • Langkapang estado [kagaya ng (s) (aq) o (g)] ay hindi kinakailangan.
 • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

Papaano Mag-balanse ng mga Ekwasyon

Basahin ang aming artikulo patungkol sa kung papaano mag-balanse ng kemikal na mga ekwasyon o humingi ng tulong sa aming pag-uusap.

You can also ask for help in our forums.