Kalkulator ng Empirikal na Pormula (C=42.35% H=1.18% O=56.47%)

Nakalkulang Empirikal na Pormula

Pormulang Empirikal: C3HO3
Element Entered Percentage Actual Percentage
Carbon 42.35 42.37
Hydrogen 1.18 1.19
Oxygen 56.47 56.44

Tagubilin

Ang programang ito ay tumutukoy sa parehong empirikal at molekyular na mga pormula. Upang kalkulahin ang empirikal na pormula, ilagay ang komposisyon (hal. C=40%, H=6.67%, O=53.3%) ng langkapan. Maglagay ng opsyonal na molar na masa upang hanapin ang molekyular na pormula.

  • Ang mga porsiyento ay maaring ilagay bilang desimal o porsiyento (hal. 50% ay maaring ilagay bilang .50 o 50%)
  • Upang matukoy ang molekyular na pormula, ilagay ang naayong halaga para sa molar na masa.
  • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.

Papaano matukoy ang Empirikal/Molekyular na mga Pormula

Basahin ang aming arikulo patungkol sa kung papaano matukoy ang empirikal at molekyular na mga pormula.

You can also ask for help in our forums.