Convert 1 siemens volt to volt/ohm (V/Ω)

1 siemens volt =

1 volt/ohm (V/Ω)