Convert 1 picoampere to watt/volt (W/V)

1 picoampere =

1000000000000 watt/volt (W/V)