Convert 1 picoampere to volt/ohm (V/Ω)

1 picoampere =

1000000000000 volt/ohm (V/Ω)