ZnCl2 - Zinc Chloride Molar na Masa

Molekular na Bigat ng Zinc Chloride - ZnCl2

136.315 g/mol

Komposisyon ng Zinc Chloride - ZnCl2

Elemento Simbulo Atomikong Masa # ng mga Atom Porsyento ng Masa
Zinc Zn 65.409 g/mol 1 47.9837%
Chlorine Cl 70.906 g/mol 2 52.0163%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Tagubilin

Ang programang ito ay tinutukoy ang molekular na masa ng isang sangkap. Ilagay ang molekular na pormula ng sangkap. Kakalkulahin nito ang kabuuang masa kasama ang komposisyong elemental at masa ng bawat elemento na nasa compound.

  • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

Paghahanap sa Molar na Masa

Basahin ang aming lathalain kung papaano kalkulahin ang molar na masa.

You can also ask for help in our forums.