C3H6O - Acetone Molar na Masa

Molekular na Bigat ng Acetone - C3H6O

58.0791 g/mol

Komposisyon ng Acetone - C3H6O

Elemento Simbulo Atomikong Masa # ng mga Atom Porsyento ng Masa
Carbon C 36.0321 g/mol 3 62.0397%
Hydrogen H 6.0476 g/mol 6 10.4128%
Oxygen O 15.9994 g/mol 1 27.5476%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6 *
7 **
Lanthanoids *
Actinoids **

Tagubilin

Ang programang ito ay tinutukoy ang molekular na masa ng isang sangkap. Ilagay ang molekular na pormula ng sangkap. Kakalkulahin nito ang kabuuang masa kasama ang komposisyong elemental at masa ng bawat elemento na nasa compound.

  • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

Paghahanap sa Molar na Masa

Basahin ang aming lathalain kung papaano kalkulahin ang molar na masa.

You can also ask for help in our forums.