Pangbalanse ng Kemikal na Ekwasyon Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Balanseng Kemikal na Ekwasyon

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Reaction Information

Magnesium + Sulfuric Acid = Magnesium Sulfate + Dihydrogen
Mga Reactant
 • Magnesium (Mg)
 • Sulfuric Acid (H2SO4)
  Oleum H2SO4 Sulphuric Acid Battery Acid Hydrogen Sulfate Oil Of Vitriol [SO2(OH)2] [S(OH)2O2] Sulfuric Acid
Mga Produkto
 • Magnesium Sulfate (MgSO4)
  MgSO4 Magnesium Sulfate Anhydrous Magnesium Sulphate Epsom Salt
 • Dihydrogen (H2)
  H2 H₂ Molecular Hydrogen Gas Hydrogen Gas Hydrogen Hydrogen Molecule Molecular Hydrogen Hydrogen Deuteride Dideuterium D2 D₂ ²H₂ Tritium Atom (3)H T (3)1H Hydrogen-3 Tritium

Tagubilin

Upang mag-balanse ng isang kemikal na ekwasyon, maglagay ng ekwasyon ng isang kemikal na reaksyon at pindutin ang Balance button. Ang balanseng ekwasyon ay lalabas sa itaas.

 • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
 • Ang mga Ionic charges ay hindi pa suportado at hindi papansinin.
 • Palitan ang mga hindi nababagong grupo sa mga langkapan upang maiwasan ang kalabuan. Halimbawa, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O ay hindi magiging balanse, pero ang XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O ay oo.
 • Langkapang estado [kagaya ng (s) (aq) o (g)] ay hindi kinakailangan.
 • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

Papaano Mag-balanse ng mga Ekwasyon

Basahin ang aming artikulo patungkol sa kung papaano mag-balanse ng kemikal na mga ekwasyon o humingi ng tulong sa aming pag-uusap.

You can also ask for help in our forums.