Pangbalanse ng Kemikal na Ekwasyon HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

Balanseng Kemikal na Ekwasyon

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

Reaction Information

Hydrochloric Acid + Silver Nitrate = Silver Chloride + Hydrogen Nitrate
Mga Reactant
 • Hydrochloric Acid (HCl)
  Hydrogen Chloride
 • Silver Nitrate (AgNO3)
Mga Produkto
 • Silver Chloride (AgCl)
 • Hydrogen Nitrate (HNO3)
  Nitric Acid

Tagubilin

Upang mag-balanse ng isang kemikal na ekwasyon, maglagay ng ekwasyon ng isang kemikal na reaksyon at pindutin ang Balance button. Ang balanseng ekwasyon ay lalabas sa itaas.

 • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
 • Ang mga Ionic charges ay hindi pa suportado at hindi papansinin.
 • Palitan ang mga hindi nababagong grupo sa mga langkapan upang maiwasan ang kalabuan. Halimbawa, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O ay hindi magiging balanse, pero ang XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O ay oo.
 • Langkapang estado [kagaya ng (s) (aq) o (g)] ay hindi kinakailangan.
 • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

Papaano Mag-balanse ng mga Ekwasyon

Basahin ang aming artikulo patungkol sa kung papaano mag-balanse ng kemikal na mga ekwasyon o humingi ng tulong sa aming pag-uusap.

You can also ask for help in our forums.